Dérföldről Lillafüredre - interjú Janits Bélával
2022. október 06. írta: Reiman Zoltán

Dérföldről Lillafüredre - interjú Janits Bélával

A közelmúltban írtam a Gömöry Árpádról szóló cikkemet. A tábornok szoros rokoni kapcsolatban állt a Janits családdal, akik egy időben a Korona szállót vezették. Ebben az interjúban Janits Bélával, a család leszármazottjával folytatott érdekes beszélgetésemet olvashatjátok.

 

1651652053336.jpg

A Korona szálló a húszas évek elején. A Janits testvérek a1938 és 1948 között vezették a nagy múltú szállót

 

- Kedves Béla, bemutatná a családját az olvasóknak pár szóban? 

- Miskolcon születtem 1946. szeptemberében. Elég hamar el kellett költöznünk, mert apámat áthelyezték a lábatlani cementgyárhoz. Id. Janits Béla 1901-ben, Rudabányán született és Ormospusztán (1953-tól Ormosbánya) nevelkedett, az ő tervei alapján készült el az ottani országzászló és irredenta emlékmű. A háború alatt a miskolci mésztelepnek volt a vezetője, szerencsére nem hurcolták el a frontra, mivel katonai objektumnak számított az üzem, ezért az ott dolgozók mentesültek a hadiszolgálat alól. Innen kerültünk 1949-ben Lábatlanba, apám mérnökként dolgozott ott, majd 1951-ben felhelyezték őt Budapestre, itt azután több helyen dolgozott, mint tervező mérnök. Édesanyám Gömöry Judit tanítónő, általa kerültünk rokonságba a Gömöry családdal, illetve onnan is, hogy édesapám egyik testvére, Lajos is Gömöry lányt, Zsuzsát vette el feleségül.

 

img_20220215_033238_1.jpg

Gömöry Árpád valahol a harctéren. Forrás: Gömöry Árpád hagyatéka

 

- Ön a fővárosban nőtt fel?

- Igen, miután ötéves koromtól kezdődően felnőtt koromig családunk Budapestre költözött. 1972-ben nősültem másodszor, majd a feleségemmel 1984-ben Nagykovácsiba költöztünk, ott építkeztünk. Érettségi után nem nyertem felvételt felsőbb iskolába, így villanyszerelői szakmát tanultam. Magáncégeknél, illetve állami vállalatoknál voltam alkalmazott elektrotechnikusként és -elvégezvén tanfolyamokat - egyéb pozíciókban is 1979-ig. Azóta, immár 43 éve vállalkozóként tevékenykedem mind a mai napig. Nem is sorolom fel, hogy hány helyen dolgoztam életemben, betelt a munkakönyvem is, egész nap beszélhetnénk róla, ha számba vennénk mindet... Mindenesetre rendkívül változatos életem volt. Még a kádári börtönt is megjártam: 1971-ben, az első érettségi találkozónkon kissé becsípett állapotban szidtam a kommunistákat és az oroszokat, büntetésként 9 hónapot ültem. Emiatt a rendszerváltás után kárpótlásban is részesültem. Annak viszont kifejezetten örültem, hogy politikailag megbízhatatlannak nyilvánítva nem soroztak be a Néphadseregbe, tehát igaz a közmondás, miszerint minden rosszban van valami jó!

 

gomory_zsuzsa_es_janits_lajos_eskuvoje_2_kep.jpg

Gömöry Zsuzsa és Janits Lajos esküvője

 

- Említette a - szűkebb értelemben vett - családját. Róluk is beszélne egy kicsit?

- Négy gyermekem van, hat unokánk és most készülünk a feleségemmel az 50. házassági évfordulónkra. Az első házasságomból származó lányom Olaszországban él, ott is ment férjhez, vele ritkábban találkozunk. A kisebbik lányom jelenleg Sarudon lakik a családjával. A nagyobbik fiam Gazdagréten, a kisebbik pedig szintén a fővárosban alapított családot, ők Nagykovácsiban élnek. 

 

Gömöry Árpád (1882-1943)

,,Vitéz Gömöry Árpád József Mihály (Hatvan, 1882. május 28. – Budapest, 1943. augusztus 13.) magyar királyi tábornok (vezérőrnagy), az Osztrák Császári Vaskorona-rend lovagja, Borsod-Gömör vármegye-, majd Észak-Pest vármegye testnevelési felügyelője, a "Dobsinai Társaskör" tagja, író.

Régi dobsinai ágostai hitvallású polgári család sarja, amely 1326 óta szabadon űzte a bányászatot. Apja Gömöry József (1844–†?), dobsinai születésű mozdonyvezető, anyja, a vágbesztercei születésű római katolikus Politzer Mária Jozefina (1864–†?) volt; anyja Politzer Mária 1922-ben vezetéknevét "Nagyra" magyarosította meg. Apai nagyszülei Gömöry Simon (1813–1879), dobsinai vasgyári tiszt,[4] és Eltscher Zsuzsanna (1817–1887), dobsinai lakosok voltak; az apai nagyapai dédszülei idősebb Gömöry Simon (1774–1825), dobsinai bányász és Róth Eszter (1779–1857) voltak. Gömöry Árpádot apja vallásában az ágostai hitvallásában keresztelték meg Hatvanban. Leánytestvére, Gömöry Vilma (1885–1962) színésznő volt. Gömöry Árpád másodfokú unokatestvérei: Gömöry Gottlieb (1838–1908), cserzővarga, vadászhadnagy és Stranszky Hermina (1847–1939) lányai, Gömöry Anna (1874-1946) kereskedőasszony, akinek a férje a jómódú római katolikus budapesti nagypolgári Lenz család sarja, Lenz Gyula (1848-1910) nagykereskedő,[7] valamint Gömöry Irén (1888–1958) asszony, akinek a férje dr. Lux Gyula (1884–1957) tanár, nyelvész, tanügyi főtanácsos, tartalékos hadnagy, a dobsinai és dél-szepesi német kultúra jeles kutatója."

(Wikipédia - Gömöry Árpád szócikk)

 

gomory_arpad_es_neje_rath-langhoffer_aranka_a_910-es_evekben.jpg

Gömöry Árpád és neje, Ráth-Langhoffer Aranka az 1910-es években 

 

- Önnél elég sok kép, dokumentum és tárgyi emlék van a Janits és a Gömöry családról.

- Igen. A Janits és a Gömöry család miskolci kapcsolatait ápolom, sok emléket őrzök. Egy unokabátyám, Janits László él Miskolcon még. Ő is szívesen látja az ottani lokálpatriótákat vendégségbe, hogy egy jót beszélgessen családunkról, bár kora és nemrégiben egy balesete miatt már kevésbé aktív. Remélem majd ő is sok jó és értékes információt ad önnek.

 

img_20220215_035435_1.jpg

A honvédek emlékműve még a laktanya előtt. A szobor modellje Gömöry Árpád volt. Forrás: Gömöry Árpád hagyatéka

 

- Honnan származik a Janits család? Mit érdemes tudni róluk?

- A Janits család a burgenlandi Dörfl (hajdanán: Őrvidék, Dérföld) községből származik. Halvány sejtéseink vannak, hogy mivel a Janits név nem egyértelműen német név, valószínűleg horvát származású a család. De ez annyira a múlt homályába vész, hogy ezt nem is tudtuk már beazonosítani, (a 19. századbeli keresztlevelek már Döfl-t nevezik meg születési helyként). Feltehetően iparosokként járták be az egykori Nagy-Magyarország területét, szerintünk így kerülhettek Burgenlandba. Abban az időben Horvátország perszonálunióban volt Magyarországgal. Érdekes, hogy 1861-ben született nagyapám (Janits Mátyás), és ennek már 161 éve (!), de én csak harmadik generációként az unokája vagyok. Ez úgy lehetséges, hogy mindenki későn nősült. Janits Mátyás felesége (1899-ben házasodtak össze) Poltz Etelka volt, akit már Miskolcon ismert meg… 

 

831-00396_inbox384x384.jpgJanits Béla (a mikrofonnál). Fotó: polgárokhaza.hu 

 

- Tudnak valamit a család osztrák ágáról? Élnek még Janitsok Dörflben?

- Igen. A nyolcvanas évek elején egy európai kirándulás során meglátogattuk a burgenlandi rokonokat, akik nagyapánkhoz hasonlóan mind a mai napig vendéglátással foglalkoznak a Dörfl-hez közeli Drassmarkt-ban. Nagyon örültek nekünk, mindjárt körbevezettek a faluban, és bejártuk a környéket is Gabriel Janits nagybátyánk egyik gyermekével. Az idős Janits Gasthaus és Fleischerei tulajdonos bácsi annyira hasonlított apámra, hogy a rokonságot le sem lehetett tagadni!

 

janits_nagyapa_1895-ben.jpg

Janits nagypapa

 

- Hogy került Miskolcra a család, illetve Janits Mátyás?

- Nem tudjuk pontosan, hogy miért, valamilyen rokona lehetett itt Miskolcon. (Egy régi újságcikk szerint Reidinger Béla, a Korona akkori bérlője volt a nagybátyja Janits Mátyásnak, akit üzletvezetőként alkalmazott már 1892-ben, a szerk.) Janits Mátyás itt alapított családot, hét gyermeke született. Ifjabb Mátyás és Lajos voltak azok, akik a Korona szállót bérelték, előtte a lillafüredi Lilla szálloda is az ő tulajdonukban volt. Az államosításig nagyon jól ment az üzlet, akkor virágzott Miskolc, igazi polgárváros volt. Sándort a mezőgazdaság érdekelte, a föld, a lovak. Gyula emigrált 1947-ben, az Egyesült Államokon keresztül Kanadába ment. Ott alapított családot, két gyermeke született, már ő is nagypapa, vele a máig tartom a kapcsolatot. Zoltán elég fiatalon hunyt el, Margit pedig Lollok László patikus (patikatulajdonos?) felesége lett.

 

img_20221006_160427.jpg

Kettős eljegyzés 1940-ben a Korona szállóban. Apám jobbközépen - az ara még nem anyám, ő legfelül áll -, anyám az álló sorban balra középen az igen vidám fiatal hölgy. A másik pár balközépen Janits Lajos és Gömöry Zsuzsa, előttük a kislány Kata nagynéném, ő most  „ugrott” haza Zürichből, ahol ’56 óta él. A vendégség zömében a Janits-Gömöry rokonságból tevődik össze, az említésre méltó közülük a Ráthok a Felvidékről, szintén tekintélyes létszámban. Az ülő sor két végén balra Gömöry Árpád, jobboldalon az akkor 80 éves Janits Mátyás, aki 1954-ben hunyt el.

 

- Civilként is értékes munkát végez. Szabad tudnom, hogy pontosan mit is?

- 1990-től 15 éven át voltam az MDF helyi szervezetének elnöke, 21 éve már, hogy a Nagykovácsi Gr. Tisza István Nemzeti Kör Egyesületet egyik alapítójaként vezetem, de három ízben önkormányzati képviselőként is szolgáltam Nagykovácsiban. 2019-ben a Nagykovácsiért Emlékéremmel tüntetett ki az Önkormányzat.

 janits_gyula_kelly_annaval_1943.jpg

Janits Gyula szerepel a képen, Kelly Annával, a '40-es évek egyik híres énekesnőjével

 

- Egy baráti társaságnak is tagja, ha jól tudom, melynek szintén van miskolci vonatkozása.

- 1988-ban alapítottuk meg a Görgey Arthur Baráti Társaságot, miután Gömöry Árpád nagyapám a miskolci 13-as Görgey Arthur gyalogezred parancsnoka volt, és az ő javaslatára készült el Sidló Ferenc szobrászművész Görgeyről készített mellszobra Miskolcon. A közelmúltban jártunk a Parlamentben is, egy szép kiállításon Tisza István politikai múltjáról. Sajnos többségében idősek a Nemzeti Kör tagjai, képzelje, tízen voltunk, akik csoportosan megnéztük a kiállítást és 780 év jött ki, amikor összeadtuk azt, hogy ki mennyi idős...

 

ezredes_copy_kis_fajl.jpg

 

- Köszönöm szépen a beszélgetést, további jó egészséget és jó munkát kívánok!

(Az interjú képei Janits Béla tulajdonában vannak, az ő engedélyével kerültek felhasználásra.)

A bejegyzés trackback címe:

https://miskolciszemelvenyek.blog.hu/api/trackback/id/tr6417940040

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása