Tragédia Diósgyőrött. Baleset vagy politikai gyilkosság?
2018. június 30. írta: Reiman Zoltán

Tragédia Diósgyőrött. Baleset vagy politikai gyilkosság?

Az idősebb olvasóim gondolom hallottak erről a nagy visszhangot kiváltó tragédiáról Miskolcon. Vályi Péter tragikus balesete hosszú évekig beszédtéma volt a magyar közéletben. Összeesküvés elméletek születtek, de a balesetet még olykor két egymás mellett álló szemtanú is másképp mondja el. Megpróbáltam utánajárni a dolognak több forrásból, több szemszögből. Aki még nem hallott róla, annak érdekes és egyben tragikus lesz a történet, aki hallott róla, nos - annak is tragikus lesz -, de talán tudok új információkkal szolgálni. Az írásomnak az Utánam, srácok! - Hétköznapok Miskolc rendszerváltozás előtti évtizedeiben II. című könyvének, Vályi Péter balesete az LKM-ben című fejezete sok információval szolgált.

 

valyi_peter_1.jpg

Egy nappal a tragédiát megelőzően a Borsodi Vegyi Kombinátban (BVK) vizitált Vályi Péter, akit sisak nélkül zsebre dugott kézzel a kép közepén láthatunk. Balra tőle Pázmándi Gyula, a BVK kereskedelmi igazgatója magyaráz, mögötte Szekér Gyula, 1971 és 1975 között nehézipari miniszter, mellette Szántó István, a BVK volt igazgatója, a kép bal szélen pedig Tóth Pál, a BVK műszaki igazgatója. Vályitól jobbra fehér sisakban Körtvélyes István, a BVK vezérigazgatója, mögötte jobb szélen Álmosdi Szabolcs, a vegyigyár reklámosztályának fotósa. Fotó: Utánam, srácok! - Hétköznapok Miskolc rendszerváltozás előtti évtizedeiben II. - Vályi Péter balesete, 157. oldal.

 

Vályi Péter nem volt szokványos kommunista párttag. Művelt ember volt és a párt reformkommunista részéhez tartozott. Ez a csoport gyakran szembe került a párt konzervatív részével, akik nem akarták elfogadni a megújulást, a haladás útját. De majd erre térjünk vissza később. Szóval Vályi Péter az Észak-magyarországi Idegenforgalmi Intézőbizottság elnöke volt és a testület szeptember 17-én tartandó ülésén kívánt részt venni. Azonban már hamarabb, szeptember 14-én megérkezett városunkba és a Répáshután található Pénzpataki Vadászházban foglalta el szállását a feleségével együtt. 

Énekes Sándornak hívták a Lenin Kohászati Művek igazgatóját akkor. Az igazgatónak szándéka volt a kohászat korszerűsítése, modernebb, korszerűbb eszközöket igénybe venni a termelés során. Az acélgyártás a Siemens-Martin kemencés eljárással történt, ami már elavult volt a korához képest, "nyugaton" akkor már az LD-konverteres modern módszert alkalmazták. Énekes elvtárs arról akarta meggyőzni Vályi elvtárst, hogy ez a modern eljárás sokat lendítene az acélgyártás termékenységén. És Vályi, mint reformkommunista nyitott volt az új technológia iránt, arra gondolt az igazgató, hogy talán egy látogatás alkalmával sikerül meggyőznie erről őt. Azt még tudnunk kell, hogy a beruházás óriási összeget emésztett volna fel, ráadásul a gépeket nyugatról kellett volna behozni, mely tabu volt a párt konzervatív oldalának akkoriban.

 

Vályi Péter (1919-1973)

 

,,Magyar politikus, vegyészmérnök, vállalatvezető, az Országos Tervhivatal elnökhelyettese, majd pénzügyminiszter és a Minisztertanács elnökhelyettese. Édesapja fakereskedő, később könyvelő volt. Valyi Péter 1942-ben a József Nádor Egyetemen szerzett vegyészmérnöki diplomát. Pályája elején a Spolio Gyógyszerüzemben, majd a Fried és a Simontornyai Bőrgyárban dolgozott laboratóriumi vezetőként. 1944 végén munkaszolgálatra kellett bevonulnia. 1945-ben letartóztatták azzal a váddal, hogy kommunista propagandát folytatott. Szüleit ekkor a nyilasok internálták. 1945 áprilisban belépett a kommunista pártba, majd részt vett a simontornyai helyi pártszervezet kialakításában. 1947-ben a Vigondi Bőrgyárat vezette. 1948-ban az Országos Tervhivatalban dolgozott előadóként, később a vegyesipari osztály vezetőjének is kinevezték. 1948-1952 között a közgazdasági egyetemen oktatott előbb adjunktusként, utána docensként. 1953-ban néhány hónapig a Chinoin vezérigazgatója, majd 1954-ben a Nehézipari Minisztérium szervesvegyipari igazgatóságának vezetője. 1955-61-ben az Országos Tervhivatal elnökhelyettese, 1967-ig első elnökhelyettese. Mindezek után pénzügyminiszterré léptették elő, és a Központi Bizottság gazdaságpolitika bizottságának tagjaként is tevékenykedett. 1971-ben nevezték ki a Minisztertanács elnökhelyettesének." - írja a Wikipédia, a szabad enciklopédia.

 

 

A megyei tanács elnöke dr. Ladányi József még szeptember 14-én felkereste Vályit a Vadászházban és felajánlotta neki a gyárlátogatást, - egyes források szerint Vályi elvtárs kezdeményezett - amit ő el is fogadott. A pénteki este azonban jócskán elhúzódott - illetve hajnalban egy közös vadászaton is részt vettek a felek, az általuk úgy gyűlölt Hortysta rendszer kapitalistáit követve -, azonban délelőtt 10 órakor már a Lenin Kohászati Művek területén voltak, elkezdődött a látogatás. 11 óráig tartott az értekezlet, majd elindultak a termelést megtekinteni. 11:30-kor érkeztek meg a martinkemencékhez. 

A gyáregység vezetője felhívta a figyelmet arra, hogy az általuk választott útvonal veszélyes, de ez nem zavarta a delegációt. Az öntőgödrökből ekkor 700 Celsius fokos meleg levegő áradt kifelé. Az ötös számú kemence kirakodását végezték éppen. Érdekesség, hogy működő üzemben nem engedték a látogatókat be ide, pontosan az üzem veszélyessége miatt. Ráadásul a delegáció nem a szokványos helyről, a pódiumról figyelte a termelést, hanem közvetlenül a gödrök mellett haladt el. Csaknem fél órával a látogatás megkezdése után be is következett a tragédia. 

 

8-0ecf996a47_1.jpg

Dr. Énekes Sándor gyárigazgató. Az ntf.hu képe.

 

,,A baleset pillanatában a delegáció tagjai közül 3 fő /Dr. Vályi Péter, Dr. Énekes Sándor, Dr. Ladányi József elvtársak/ egy kb. 200x110 cm-es területen tartózkodtak, melynek talaja salakos, egyenetlen volt. Északra volt az öntőgödör, melyből 700-750 Celsius fokos hőség sugárzott ki, keleten a VI-os számú S-M Kemence fenékjavítási munkálatai következtében a csapó nyíláson tüzes salak és szikraeső vágódott ki, egészen az öntőgödörig, délen a MÁV vasúti kocsi volt, nyugati irányba pedig a félportál-daru indult el kelet felé." (Darázs Richárd-Majzik Péter: Vályi Péter balesete, Utánam, srácok! - Hétköznapok Miskolc rendszerváltozás előtti évtizedeiben II. - Vályi Péter balesete az LKM-ben, 158. oldal)

A baleset pontos körülményei ennek ellenére is tisztázatlanok. Nem lehet pontosan tudni mi történt. Állítólag, ahogy az első képen is láthatjuk, zsebre dugott kézzel sétált Vályi elvtárs és ez is okozhatta a tragédiát.

,,Vályi Péter nagyjából 10-15 centiméterre állt meg a gödör szélétől, tőle közel ilyen távolságban helyezkedett el Énekes Sándor. Tekintetükkel a kemencében folyó munkálatokat figyelték, melynek dolgozói továbbra sem kaptak információt a vendégek jelenlétéről. Ekkor a munkálatok során a rutinműveletnek számító kifúvatás következett, mely során a salakanyagot és egyéb szennyeződéseket távolították el. Ez a folyamat óriási szikraesőt hozott, mely a kívülállók számára váratlan hanghatással is járt; illetve az egyébként is magas hőmérsékletet nagyjából 110 Celsius fokra melegítette. A következő néhány pillanat történéseire vonatkozó beszámolók kétféle mozdulatsort írnak le. A Borsod Megyei Rendőrfőkapitányság által lefolytatott nyomozásból úgy tűnik, hogy ,,dr. Énekes Sándor a vagon mellől felső testtel előredőlve, mintha megbotlott volna, rádőlt Vályi elvtársra, majd mindketten beleestek az öntőgödör tüzes kokillái közé." Fabián Máté: A Vályi Péter-eset, História Nostra, 2014., 1. szám, 119-127. oldal)

A politikai bizottság részére készített jelentésben azonban más állt.

,,(Vályi Péter) Feltehetően az említett hatásoktól hátrafelé billenve, merev testtel az öntőgödör felé dőlt. Dr. Énekes Sándor észlelve a dőlést, reflexszeűen utána nyúlt. Megmarkolta mindkét karját. Miután mindketten kimozdultak akkor az egyensúlyi helyzetükből, együtt estek a gödörbe (...). Ezen egymásnak talán ellentmondó tanúvallomások fényében, nem lehet maximálisan rekonstruálni az esetet, de az idegenkezűséget majdnem teljes bizonyossággal ki lehet zárni." (Fábián Máté: A Vályi Péter-eset, História Nostra, 2014, 1. szám, 119-127. oldal)

 

img_20180601_052453.jpg

Fotó: Utánam, srácok! - Hétköznapok Miskolc rendszerváltozás előtti évtizedeiben II. - Vályi Péter balesete az LKM-ben, 162. oldal

 

Énekesnek szerencséje volt, őt gyorsan kimentették a jelenlévők az öntőgödörből. Vályi Pétert azonban csak hosszú-hosszú percek után tudták, mivel a kokillák közé esett. Ennek következtében - a hosszú percek alatt - testének 80%-a megégett, - a ruhája is ráégett a testére - életveszélyes állapotban szállították kórházba. Ez a már sokszor emlegetett kokilla egy öntőforma, mely a folyékony fém leöntésére, kristályosítására szolgál. Vályi Péter életéért három napig küzdöttek az orvosok, a szervezete szeptember 18-án adta fel a harcot, hivatalosan ,,keringési és légzési nehézség" volt a halál oka. Ebben az időszakban a miskolci kórháznak még traumatológiája sem volt, az eset után létesült. Talán más kórházban jobb ellátást kaphatott volna, de az átszállítást bizonyosan nem élete volna túl.

Természetesen azonnali vizsgálatot rendeltek el a baleset pontos körülményeinek kivizsgálására. Hivatalosan ez került be a jegyzőkönyvbe a baleset okaként: 

,,Különböző technológiai, anyagmozgatási hatások összegződése. Az egész üzem korszerűtlensége, zsúfoltsága, balesetveszélye." (Utánam, srácok! - Hétköznapok Miskolc rendszerváltozás előtti évtizedeiben II. - Vályi Péter balesete az LKM-ben, 159. oldal)

A felelősséget dr. Énekes Sándorra hárították. Elsősorban a nem biztonságos útvonal megválasztásában találták vétkesnek, illetve elmarasztalták az egész gyárat a munkavédelmi szabályok be nem tartása miatt. 

 ,,... több óvórendszabály pontot nem tudott betartani a vállalat a 60 éves építésű csarnokok és emelőgépek miatt és a balaset elkerülését az ott dolgozók oktatására, fegyelmezett munkájára építve igyekeztek megoldani." (Utánam, srácok! - Hétköznapok Miskolc rendszerváltozás előtti évtizedeiben II. - Vályi Péter balesete az LKM-ben, 160. oldal)

Az öntőgödörből kivágódó salak és szikraeső megijeszthette a delegációt - köztük Vályi Pétert - reflexszerű mozgást kiváltva belőlük. Ebben a zűrzavarban történhetett a tragédia. A helyi dolgozók felkészültek voltak a körülményekre, ők ismerték a technológiai folyamatot, otthonosan mozogtak a helyszínen, számukra nem volt veszélyes a terület. Ezekkel az ismeretekkel nem rendelkező "idegenek" viszont könnyen bajba kerülhettek, mint a fenti példa is mutatja.

 

vp.png

Népszabadság, 1973. szeptember 25., 3. oldal.

 

Az eset után a legvadabb elméletek kerültek terítékre. Sokan elsősorban a delegáció és Vályi Péter ittasságát emlegették, példaként felhozta az előző napi - aznap hajnali - vadászatot, illetve az egy órás irodai megbeszélésen is koccintottak a felek. A vadászatot nem nagyon reklámozták, hiszem mint fent említettem, az az általuk úgy gyűlölt kapitalista, főúri réteg kedvenc szórakozása volt, ilyet egy idealizált elvtárs nem engedhetett meg magának. 

Másodsorban sokan politikai gyilkosságot láttak a történtek mögött. Mint említettem, Vályi a reformkommunisták közé tartozott. Vályi Péter volt az például, aki az Egyesült Államokban tárgyalt a magyar-amerikai együttműködésről abban az évben. Nem illett a buta, gőgös, nagyképű és arrogáns szocialista vezetők közé. Művelt volt, szakember volt és kitűnően beszélt idegen nyelveket. Egyik javaslata szerint a KGST központját át akarta helyezni Moszkvából Varsóba. Ez a két tény is elég lehetett arra, hogy a KGB eltegye láb alól. Érdekes módon a szintén nyugat felé hajló lengyel miniszterelnök-helyettes, Wieslaw Ociepka néhány nappal Vályi balesete előtt szintén rejtélyes baleset áldozata lett, egy autó elgázolta. Ezek a titokzatos módszerek is a KGB-re vallanak, mondják az ebben az elméletben hívők. Nehogy már a keleti tömb országai közül bárki is nyisson nyugat felé, gondolhatták a szovjetek. Azt, hogy ezt megakadályozzák, már csak két méregfogat kellett kihúzniuk... Ugyanis állítólag több furcsa öngyilkosság is a KGB tisztogatásának köszönhető abban az időben. A "reformisták" közül 1969-ben dr. Péter György KSH elnök öngyilkos lett, 1971-ben Erdélyi Károly volt külügyminiszter-helyettes lőtte főbe magát, szintén 1971-ben pedig Tömpe András szovjet mesterkém vetett véget önkezűleg életének. Mind a reformok hívei voltak. 

Énekes Sándor október 11-én elhagyhatta a kórházat. Leváltották és őt tették a baleset felelősévé. A fejlesztések, melyeket ő álmodott meg, nem realizálódtak csak húsz évvel később. A bíróság bűnösnek találta és 1 év 6 hónap börtönbüntetésre ítélték, melyet három évre felfüggesztettek. 

,,Felelőssége abban áll, hogy: a biztosítási feladatokat ellátó és szervező Iparszervezési Főosztály számára nem tett intézkedést az Acélműben történő biztosítás megszervezésére. Így az Acélmű látogatásának biztosítása szervezettséget nélkülöző, ad hoc jellegű volt. A vizsgálat megállapította, hogy az ott dolgozókat a látogatásról senki nem értesítette, s így a termelő munka a szokott mederben folyt; személyes utasítással megváltoztatta azt az útirányt, amely az adott viszonyok között biztonságosabb lett volna, s a balesetre nagy valószínűség mellett nem került volna sor; az általa már korábban megváltoztatott útvonalon haladva, a III. sz. kemencéhez érve, mint szakembernek feltétlenül fel kellett volna ismernie a továbbhaladás veszélyességét, mégis erre adott utasítást." (Fábián Máté: A Vályi Péter-eset, História Nostra, 2014. 1. szám)

 

fb_img_1527823817383.jpg

Az LKM a '70-es években, a Miskolc a múltban Facebook csoport képe.

 

A Népszabadság így tudósított Vályi Péter haláláról:

,,Mély megrendüléssel és fájdalommal tudatjuk, hogy Vályi Péter elvtárs, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának tagja, a Minisztertanács elnökhelyettese baleset során  szenvedett súlyos sérülés következtében szeptember 18-án elhunyt." (1973. szeptember 19-ei szám)

Ezen tények és találgatások fényében dönthet a Kedves Olvasó, hogy tragikus baleset - a véletlenek összejátszásával, pont akkor jött a szikra, pont ott volt valami, amiben elbotolhatott, pont beleesett, pont nem tudták rögtön kihúzni -, vagy kitervelt politikai gyilkosság történt. Ami biztos, azon a szeptemberi napon a gyárlátogatás tragikus véget ért. 

 

 

 

Források:

 

Utánam, srácok! - Hétköznapok Miskolc rendszerváltozás előtti évtizedeiben II. - Darázs Richárd-Majzik Dávid: Vályi Péter balesete az LKM-ben

Az MSZMP Borsod Megyei Bizottságának pártanyaga

Wikipédia - Vályi Péter szócikk

Fábián Máté: A Vályi Péter-eset - História Nostra, 2014 1. szám, 119-127. oldal

Takács Zsolt: A Vályi Péter-ügy 

barcikaihistorias.hu képe

szabadfold.hu

ntf.hu - a napi történelemforrás írása Vályi Péterről

A Miskolc a múltban facebook csoport képe

Népszabadság napilap cikkei

A bejegyzés trackback címe:

https://miskolciszemelvenyek.blog.hu/api/trackback/id/tr6114015186

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Alick 2018.07.01. 09:29:24

Énekes elvtárs:
- It's over, I have the high ground.
:)

$pi$ 2018.07.01. 09:36:23

Dart Vádzsí! :D

Mr. Neutron 2018.07.01. 09:42:05

A KGB merénylet teória bődületes marhaság. A szovjeteknek semmi szükségük nem volt arra, hogy a lojális szövetségeseik politikusaira vadásszanak. De ha mégis ezt tették volna, akkor biztosan nem ilyen teátrálisan feltűnő, kockázatos és esetleges módszert alkalmaztak volna.

szepipiktor 2018.07.01. 09:53:58

Érdekes emlékezés, de vajon a szerző hány éves volt akkor?
Mert a sztori ilyen jellegű ismertetése alapból bulvár, a hatás érdekében van "megfogalmazva"...
Az "idősebb olvasok" gyakorlatilag ismerik az esetet, mivel akkor egy tévéadás és csak politikai újságok voltak, azaz csak az nem hallotta a tragédiát, aki az erdőben remete módjára élt.
A következő: akkoriban NEM VOLTAK reformkommunisták, azok csak a 80-as években, az enyhülés szakaszában jöttek létre, ezek élharcosai Nyers vagy Pozsgay voltak, akiket meg azonnal parkolópályára tettek (lásd Pozsgay útját)
Harmadik: akkoriban a kommunistáknak nem kellett ilyen módszerekhez folyamodniuk, a nem tetszőket egyszerűen leváltották és eltakarították az útból.
Negyedik: a igazolásra hozott példák mind öngyilkosság volt, azaz valószínűleg volt politikai alapja, de semmi köze ehhez a tragédiához.
.
Ott a lényeg a történetben, csak az nem "szenzáció"!
Éjjel a vadászházban jól kimulatták magukat - igen, ez szokásos volt és semmi köze Horthyhoz... - és másnap kicsit kótyagosan mentek a gyárlátogatásra, ahol a megszokott trehány munkavédelemnek is köszönhetően egyszerűen beleszédült a kokillatérbe.
Akkoriban nem voltak jamesbondok meg más hiperhősök, egyszerűen el tudtak tenni bárkit az útból, ehhez nem kellett konspiráció meg üzemi balesetnek álcázott gyilkosság.
Ha nem ittak volna egész éjjel, ha nem megy torzult állapotban a gyárba vagy betartják a biztonsági szabályokat, a tregédia nem történik meg.
.
Akkor az egyetlen tévé híradójából és a népszabadságból (és a többi pártlapból) mindenki értesült a történetről. Ma pedig kizárólag ez áll a kutatók rendelkezésére, csak ma beleszövődnek a politikai alapú városi legendák és a bulvárérdek.
.
Tudod komám, anno a seregben hetente tudtam balesetben meghalt sorkatonáktól, mert a hírközponton átszaladtak a jelentések, és elolvashattuk azokat, miközben adtuk-vettük az anyagokat! Hányról hallottál? Egyről sem!
A 80-as évek legelején a kolléganőm 20 éves fia halt meg a seregben, mert a "szokásos" módon le kellet vennie a gázálarcok a kiképzés során, de a srácnál komplikációk léptek fel és fél év múlva a kórházban meghalt. Hallottál róla?
Nem is fogsz!
Tehát ne akard bedumálni, hogy a régi komcsi dolgokról te találsz leleplező valós dokumentációkat.

Reiman Zoltán 2018.07.01. 10:10:18

Köszönöm szépen mindenkinek, aki elolvasta! Köszönöm a véleményeket!

pragmatika2 2018.07.01. 10:19:53

Egyáltalán hogy jutott eszükbe azon a veszélyes terepen végigcaplatni. Főleg másnaposan (vagy még aznaposan ?)

hullajelölt88 (törölt) 2018.07.01. 10:24:34

Ezt a posztot kár volt megírni. Kapitális bullshit egy fideSS-korban felnőtt szerzőtől.

hullajelölt88 (törölt) 2018.07.01. 10:25:35

@Voznyák Pista: kb másnaposan... ennyire hülye józanul nem lehet egy ember se...

DarthVader 2018.07.01. 10:26:52

Lehet, hogy akkor nem voltak "reformkommunisták" de az MSZMP- ben volt egy olyan irányzat, amelyik a nyugat felé nyitást szorgalmazta, ld. Vályi, és volt egy keményvonalas, orthodox kommunista irányzat pl Biszku Béla et al. (az "új gazdasági mechanizmus" az elsö csoport hatása, és pont 1973-ban fúrta meg a keményvonalas csoport) A kivülálló "mezei politológus" ebböl semmit se látott, ugyhogy "szerénység, elvtárs, szerénység". Kicsit halkabban.

DarthVader 2018.07.01. 10:28:02

Ez szeppiktornak ment

DarthVader 2018.07.01. 10:32:07

Amúgy a kommenteken látszik az ország egyik nagy problémája. Mert ha valaki mindent tud, az jó. De nálunk, Magyaroszágon mindenki mindent jobban tud.

HgGina 2018.07.01. 10:39:59

Hortysta ..?

Bravo.

alfacharlybravo 2018.07.01. 10:40:48

Mert bejött a vendég a sarki eszem iszom büfébe és kért egy Vályi sültet Énekes módra.

retkeslaci 2018.07.01. 10:43:50

A vadászat Kádár elvtársnak is kedvelt szórakozása volt, a külföldi kommunista vezerőket is elvitték vadászni, ha Magyarországra jöttek.

Field64 · https://moviecops.blog.hu/ 2018.07.01. 10:52:04

A cikk tetszett, lájkoltam is, bár nem tudom, miért nem látszik. (Az utóbbi néhány napban valami dráma van a blog.hu-n, mert úgy látom, az egyik törzshelyemnek számító oldalon az összes korábbi írás lájkjai lenullázódtak.)

Egy kér(d)és: muszáj ilyen csiricsáré hátteret adni a kommenteknek? Ízlés dolga, kinek hogy tetszik (nekem nem), de nagyobb bajom, hogy például a zöldeskék háttérbe írt kommentek gyakorlatilag olvashatatlanok.

Komojtalan 2018.07.01. 10:57:23

Csak a szokásos, bizonyos szint felett egy idő után elhiszik magukról, hogy sérthetetlenek/halhatatlanok, nekik mindent lehet. Legjobban dokumentált példa a lengyel különgép Katynnál, ahol a főparancsnok parancsolta meg a pilótáknak hogy lássanak át a ködön ... Én még azt is el tudom képzelni, hogy egy kohász kibaszásból csinálta a kifuvatást, mert gondolom nagyon szerethette a fejeseket, csak túl jól sikerült a dolog és utána már nem merte bevallani.

Harley 2018.07.01. 11:15:21

Méghogy a párt , netán a KGB ölette volna meg a számára nem pucsító, netán reformokat emlegető figurákat ? :) Ugyan, Dimitrov is csak magát nyársalta fel a mérgezett esernyőre , nem de ? :) Viszont érdekes hogy az elvtársak hogy felütötték a fejüket a címre , s idesereglettek mint legyek a szaros papírra , már ez is egy jel hogy a gyanús körülményekre ! Az meg hogy szokott módon ( régi komcsi szokás ) egyből a szerzőnek estek abban semmi furcsa nincsen , ahogy mondták "a kommunistát különös anyagból gyúrták " ez tény elismerem , mert ennyi gyilkosság és ennyi ember vére még egy valláshoz vagy mozgalomhoz nem fűzödött a történelemben mint hozzájuk ! Nos ami pedig a vadászatot illeti , sajnálatos ezeket a tanulatlan surmókat a Horthy éra nemesi vadászaihoz hasonlítgatni , mert elvtársék a vadász etikáról , kíméletről hírből sem hallottak , s csupán elég ha felemlítem a " kifinomult úriember " Czinege helikopteres mészárlásait megemlíteni !

Reiman Zoltán 2018.07.01. 11:16:25

Azoknak a kedves kommentelőknek, akik egy hasonlóan érdekes, ámde könnyebb sztorira vágynak. :)

m.youtube.com/watch?v=c-wk2IMLb9I&t=18s

korxi 2018.07.01. 11:25:48

szepipiktor: A hosszadalmas hőzöngésed helyett inkább olvasnád el rendesen amihez hozzászólsz.

Ezzel kezdődik, komám:
"Összeesküvés elméletek születtek, de a balesetet még olykor két egymás mellett álló szemtanú is másképp mondja el."

Szóval ha jártál iskolába és rendesen elolvasod amihez hozzászólsz, akkor azt látod hogy már az elején pont azt szögezi le, hogy nem akarja bedumálni, hogy a régi komcsi dolgokról ő talált leleplező valós dokumentációkat.

iQwerty 2018.07.01. 11:26:11

"Sándor elvtárs arról akarta meggyőzni Vályi elvtárst, hogy ez a modern eljárás sokat lendítene az acélgyártás termékenységén."

Légyszi javítsd ki temékenységén -> termelékenységén
Egy Maya istennő lehet termékeny, az acélgyártás nemigen.

Annak örültem, hogy van ilyen cikk, de sajnos semmi új nincs benne. Abszolút semmi. Ott dolgoztam ifjú koromban, ('70-es évek közepe-'80-as évek közepéig),ismerem a helyet is, műszerészként sokat jártam arra.

morph on deer 2018.07.01. 12:16:38

@HgGina:
“Hortysta ..?

Bravo.”

Mert mi más volt előzőleg szerinted?
Talán a ‘Horthy éra’ szerencsésebb kufejezés lett volna, de a név stimmel.

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll · https://hatodiklenin.blog.hu/ 2018.07.01. 12:31:02

@szepipiktor: Én már kamasz voltam amikor történt és bizony csak azt láttam hogy hír hallatára minden felnőtt be volt szarva, hogy valamilyen leszámolás van a párton belül. Szóval okoskodásod felesleges.

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll · https://hatodiklenin.blog.hu/ 2018.07.01. 12:32:29

@iQwerty: Lehet hogy neked nincs új, de sok embernek biztosan.

Pepibubó 2018.07.01. 12:36:00

Először azt akartam írni, hogy hazugság és félrevezetés az írás, de továbbgondolva talán lehet, hogy csak jó szándékú tájékozatlanságról van szó. Akkor viszont nem kellene blogbejegyzést írnia a szerzőnek!
A látszólag részletes leírásból "CSUPÁN" a lényeg maradt ki:
1. 1968, Új Gazdasági Mechanizmusnak nevezett átalakítás kezdődött a Prágai Tavasz farvízén. A piacgazdasági jelleg erősítése, nyugati nyitás, ezzel emelkedő életszínvonal - ez kezdődött.
2. 1968. augusztusában a szovjet birodalom vérbe fojtotta a Prágai Tavaszt, a "szövetséges", azaz leigázott országok - így Magyarország - hadseregével közösen megszállta Csehszlovákiát.
3. A nyugati nyitás, a gazdasági racionalizálás moszkovita ellenségei az egész birodalomban új erőre kaptak. Megkezdődött az "ereszd meg" utáni újabb "húzd meg" fázis, ami végigkísérte a kommunista diktatúra történetét.
4. Magyarországon a túl rövid életű, de nagy garral bevezetett Új Gazdasági Mechanizmus visszacsinálása nem volt egyszerű, évekbe telt. magam is emlékszem, milyen örömmel láttuk, amikor a Magyar Televízió bemondónője 1968. január elsején így köszöntötte a nézőket: BUM! Boldog Új Mechanizmust!
5. Mivel a kezdeményezők közül sokan évekig kitartottak, legfőképpen dr. Vályi Péter, így a nép számára a normalitás, az "emberarcú szocializmus" jelképévé váltak. Kicsit mint Nagy Imre 1953-ban. Mindezek miatt "eltakarítása" nem volt egyszerű, ráadásul látványosnak is kellett lennie, hogy végérvényesen megfélemlítsék a reformpártiakat. Valóban kiiktathatták volna a szokott sunyi módokon is, de éppen az volt a cél, hogy SEJTESSÉK a még akadékoskodókkal, mi várhat rájuk is, ha jelképükkel ez történik. Halála közvetlen "haszon" és egyben ÜZENET volt, ahogyan a maffia üzen Szicíliában.
6. Emlékszem, milyen döbbenten ültünk a tévé előtt aznap este, amikor bejelentették a hírt: meghalt Vályi Péter, forró öntecsek... Senkinek sem volt kétsége, miről van szó.

"Az eset után a legvadabb elméletek kerültek terítékre." - mitől "vad", kedves szerző?
"Ezen tények és találgatások fényében dönthet a Kedves Olvasó..."
Igen, ez a szándékos hazugság határát súrolja. A Kedves Olvasó ugyanis az általam leírt háttér alapján tud reálisan dönteni.

CSOKKI MÁLNA 2018.07.01. 12:39:43

Az a jófajta borsodi szííva.. Az nem kellett volna..

Helyszíni zsemle 2018.07.01. 12:40:35

" találgatások fényében dönthet a Kedves Olvasó, hogy tragikus baleset - a véletlenek összejátszásával, "

A franc se tudja eldonteni. Latni kene a pontos helyszint. Fogalmam sincs mi az ontogodor, vagy a kokilla. Mire estek hogy estek, honnan estek. Ezert nem lehet meghatarozni, mekorra volt az eselye egy veletlen balesetnek.

DarthVader 2018.07.01. 12:49:59

@Pepibubó:
No, én nem tudom, de Borsodban rögtön arról fecsegtek a népek, hogy bizony a megelőző elvtársi megbeszélésen elfogyasztott alkoholtartalmú italok következménye volt a beletántorgás. A jelenlevő öntőmunkásoktól származó un. nem hivatalos információk szerint. Nem kell itt annyira rettenetesen összeesküvés-elméleteket gyártani.

morph on deer 2018.07.01. 12:52:36

Azt hogy sikerült eldönteni, hogy Énekes elvtárs melyik irányba próbálta befolyásolni Vályi mozgását?

Úgy értem: ha te engem le akarsz lökni valahonnan, de belédkapaszodom, (“Megmarkolta mindkét karját.”) akkor ez akár úgy is kinézhet, hogy te pont próbálsz visszahúzni.
A többit meg már megoldotta a gravitáció, mint ismeretes.

Egyébként ha nem is a későbbi értelemben vett reformkommunistákról lehetetne beszélni a korral kapcsolatban, kifejezetten megkülönböztethető volt egy nyugatbarát(abb), felvilágosultabb vonal akkor már.
Ne felejtsük el, hogy alig pár évvel voltunk a “dicsőséges” csehszlovákiai bevonulásunk után, amit az akkori hírek ellenére nem teljes egyetértés kísért, a párton belül sem.

Ez érzékelhetô volt, meg voltak bizonyos pletykák, de hálisten akkor sem volt közelebbi ismeretem az állampártról, ahogy ma sincs.

morph on deer 2018.07.01. 12:55:45

@Harley:
“csupán elég ha felemlítem a " kifinomult úriember " Czinege helikopteres mészárlásait megemlíteni !”

Ő volt az a rénszarvassal is nem?
Vagy az már egy másik “elvtárs,” aki háziállatokra vadászik?

“Je suis rénszarvas!”

morph on deer 2018.07.01. 13:09:43

@DarthVader:
“a megelőző elvtársi megbeszélésen elfogyasztott alkoholtartalmú italok következménye volt a beletántorgás.”

Ha “véletlenül” pont nem ott tántorog, akkor nem a forró kokillák közé esik, hanem csak pár elvtársi sasszét sikerül előadnia, aztán felsegítik.
Abból hogy a tervezett útvonal veszélyessége is felmerült már előzőleg is az következik, hogy nem véletlenül mentek arra amerre, valaki előre meghatározta az irányt.

Tehát nem ad hoc másnapos barangolásról van szó.

Azt ugyancsak nem érdemes elfelejteni, hogy amennyiben ez egy tervezett ‘akció’, akkor az nyilván kiterjed az előző esti italozásra is, ahol ugye nem csak a szilva lehetett alkalmas a tudatmódosításra.
Ha már...

Utó Pista 2018.07.01. 13:30:47

A sztori igaz, meg az is, hogy előző nap berúgtak, mint az állat.
1977-ben az üzem vezérigazgatója mondta apámnak egy közös kiránduláson a Bükkben. 12 éves voltam.

lutria 2018.07.01. 13:34:16

Mint írják a gyárlátogatásra a meghívás ad hoc jellegű volt,egyik napról másikra történt kevesebb mint 24 óra alatt,hogyan tudta volna a KGB ilyen gyorsan megszervezni a balesetet-esetleg rávenni a másik sérültet hogy lökje be az öntőgödörbe de úgy hogy balesetnek látszódjon?
Amúgy tényleg nem ártana legalább valami rajz,ábra a helyszínről(nem csak itt hanem a többi oldalon is ahol volt ez a téma)nincsenek korabeli képek az öntödéről amin legalább nagyjából látszik az az üzemrész?

Field64 · https://moviecops.blog.hu/ 2018.07.01. 13:40:50

morph on deer:

Szerintem HgGina arra célozgatott, hogy ez a szó egy melléknév, és kimaradt belőle egy h betű. Vagyis helyesen: horthysta.

2018.07.01. 13:59:46

@hullajelölt88: Áruld el légyszi, mennyire kell elmebetegnek lenni ahhoz, hogy egy 1973-as eseményről is a Fidesz jusson az eszedbe?

abcdefghijklmm (törölt) 2018.07.01. 14:01:15

@morph on deer: nála "Hortysta", nálad "kufejezés", de azért osztod az észt.... ;-)

morph on deer 2018.07.01. 14:12:34

@Field64:
“ és kimaradt belőle egy h betű”

Meg nem fordult volna a fejemben, de kösz a tippet!
Ami jellemzője ‘korunknak’ - én egyből az ellentengernagy hívei és a korszak körüli szempontokat néztem, amivel szemben elfogult vagyok, hogy úgy mondjam.
Én vagyok a hunyó, ez nem vitás, érdemes figyelni, ha már pofázik az ember. :(

morph on deer 2018.07.01. 14:18:13

@abcdefghijklmm:
“de azért osztod az észt.... ;-)”

Azért van ez a qrva hosszú sor, nem tudtad? Mert a kajaosztáshoz már engedély kell...

Mellétrafáltam, tiszta sor. Egyrészt mert az u az i mellett van, másrészt meg amit írtam. Ez van.

Amúgy hányadik vagy a sorban?
Neked kissebb adag is elég! :)

Alick 2018.07.01. 14:18:50

Ha leszámolás lett volna, akkor előző nap össze lehetett volna hozni egy kis vadászbalesetet.
De amikor két vezető faszagyereket játszva öltönyben lesétál az öntöde munkavédelmileg kritikus területére, az nem irányított történet, hanem egyéni hülyeség.

Alick 2018.07.01. 14:25:10

@morph on deer:

"valaki előre meghatározta az irányt"

Na persze... ha Vályi főelvtársi hidegvérrel csak annyit mondott volna, hogy "a lóf@sz fog oda lemenni, majd megnézzük fölülről", akkor a balesetnek álcázott merénylet terve azonnal dugába dőlt volna.

abcdefghijklmm (törölt) 2018.07.01. 14:41:31

@morph on deer: én nem koldulok, barátom.

abcdefghijklmm (törölt) 2018.07.01. 14:48:39

@morph on deer: "
Amúgy hányadik vagy a sorban?
Neked kissebb adag is elég! :)"

Egyébként sem hiszem, hogy tőled bármit is kaphatnék ilyen tekintetben...

naivugyfel 2018.07.01. 14:49:31

Hát, itt nem nagyon kell a magyarázathoz a KGB... :-)

ninimimi 2018.07.01. 14:51:17

Alick
Na és? Tudjuk hogy hány kísérlet dőlt előtte dugába?

lutria
A dhoc jellegű volt a meghívás, 1 nappal előtte. Ennyi idő alatt hogyan tudta volna megszervezni a KGB? Például úgy, hogy sokkal korábban tudta, tervezte, és ők álltak az "ad hoc" felvetés mögött.

Csupa "logikus" ellenérv. Amúgy kiknek az érdeke ilyen ügyetlenül védelmezni, fedezni egy KGB akciót még 45 év múltán is? Moszkvából irkáltok?

morph on deer 2018.07.01. 14:59:50

@abcdefghijklmm:
“Egyébként sem hiszem, hogy tőled bármit is”

A nagylelkűségemet nincs okod kétségbe vonni, - amúgy a Krishna hívők sem csak a magukét osztják. :)

morph on deer 2018.07.01. 15:02:16

@ninimimi:
“Moszkvából irkáltok?”

Igen!
Miért, az baj?
:)

alien 2018.07.01. 15:02:41

Nagyon esetleges megoldás lenne a merénylet plane, hogy a merénylő is beesett. Mar egy vadászbaleset egyszerűbb lett volna.

morph on deer 2018.07.01. 15:22:43

@ninimimi:
Egyébként ez nagyjából így is szokott történni. Lehetett az üzemlátogatás a B terv, arra az esetre, ha a vadászat csütörtököt mond.
Ami simán meg is történhetett volna, ha az életösztön nem ölt Dugovics Tituszi méreteket.

Persze történhetett ez egészen másképpen is, de az azért elég agyatlan dolog, hogy egy kb 2 négyzetméteres területen hárman szorongjanak, miközben dolgok történnek körülöttük.
Ráadásul három irányba nem is lehetett volna onnan sehova menni:

,,A baleset pillanatában a delegáció tagjai közül 3 fő /Dr. Vályi Péter, Dr. Énekes Sándor, Dr. Ladányi József elvtársak/ egy kb. 200x110 cm-es területen tartózkodtak, melynek talaja salakos, egyenetlen volt. Északra volt az öntőgödör, melyből 700-750 Celsius fokos hőség sugárzott ki, keleten a VI-os számú S-M Kemence fenékjavítási munkálatai következtében a csapó nyíláson tüzes salak és szikraeső vágódott ki, egészen az öntőgödörig, délen a MÁV vasúti kocsi volt, nyugati irányba pedig a félportál-daru indult el kelet felé."

Most én lehetnék akár csont részeg, de az teljesen biztos, hogy egy akármilyen látogatáson leginkább haladnék előre, hogy legyünk túl a dolgon, és nem tolonganék be egy zsákutca szerű pár négyzetméterre harmadmagammal, még szobahőmérsékleten sem.

A helyzet minimum nem életszerű, és minden szempontból megrendezettnek tűnik. A daru pont akkor indul, a forró szikraeső pont akkor csap ki, stb.

Mondom, lehetnének véletlenek is, csak kicsit túl sok a véletlenből az én ízlésem szerint.

Alick 2018.07.01. 16:01:39

"minden szempontból megrendezettnek tűnik"

Egy ilyen rendezéshez agyturkász gyíkemberek is kellenek, hogy távhipnózissal rávegyék a célpont elvtársat a kokillák melletti sasszézésre, amely szembemegy mindan munkavédelmi és józan ész szerinti megfontolással.

Alick 2018.07.01. 16:20:00

Ezen kívül Vályi inkább szakpolitikus volt és "csak" a KB tagságig jutott, a "mindenható" PB-be nem választották be.
Moszkvának csak egy szavába került volna a leváltása, parkolópályára helyezése, erre kár lett volna KGB-s erőforrásokat lekötni.
Persze azt i s ki lehet agyazni, hogy a CIA tette le láb alól, nehogy életképessé tegye a szoc. ipart... :)

Alick 2018.07.01. 16:49:58

Persze az is lehet, hogy a jenkik beszervezték valamire és a KGB ezt megtudta. De ez esetben aligha bízzák az ügy megoldását egy helyi gyárigazgatóra, inkább hazafelé történik egy szerencsétlen autóbaleset.

Kegy 2018.07.01. 19:41:14

nekem a képen látható Vályi Péterről pont az ellenkezője jut eszembe, mint ahogy jellemezték.

Gerardus A. Lodewijk 2018.07.01. 20:31:43

Egy kb. 15 évvel ezelőtti tévéműsorban (talán huszonegyedik század volt a címe, de következetesen a huszadikkal foglalkozott) hangzott el, hogy a miniszter felsőruházata műszálból, az igazgatóé viszont gyapjúból volt. Ez szerintem magyarázatot ad arra, hogy az előbbivel ellentétben az utóbbinak miért volt esélye a túlélésre. (Egyébként régebben a kovácsok, kohászok, üvegfúvók és más forró anyagokkal dolgozó munkásemberek bőrből készült vastag védőruhát viseltek.)

véleményM 2018.07.01. 23:30:10

KGB és egyéb labilis magyarázatok. A valószínű tényre senki nem gondol. Egészen biztos, hogy ebben is a Soros keze volt. Vagy sors, nem tudom!

az_igazi_trebitsch 2018.07.02. 07:49:14

Természetesen semmi új nincs a cikkben, nem is lehet. Amit _akkor_ nem tudtak pontosan rekonstruálni, azt ennyi idő távlatából pláne nem lehet. A találgatásnak pedig nincs semmi értelme: kétségkívül fáradtan, biztosra vehetően másnaposan, de főleg a legelemibb biztonsági előírásokat megszegve szambáztak egy kiemelten veszélyes terepen. Kizárt, hogy egy merényletet IGY meg lehet előre tervezni; ahhoz túl sok az események előre kiszámíthatatlan, véletlen sorozata.

The Ghost Wolf O1G · https://www.youtube.com/watch?v=Hy6Cf9nGNiw 2018.07.02. 09:24:18

Lehet akármit mondani a reformkommunistákra de a reformkommunisták először 1968-ban az új gazdasági mechanizmus bevezetése idején jelentek meg. Az más kérdés, hogy az új gazdasági mechanizmus később kimúlt.

Lajos Csánó 2018.07.02. 09:48:16

Emlékszem az estre! Akkor is meggyőződésem volt,hogy gyilkosság történt! A minisztereket akkor is rendkívül védték!

Reiman Zoltán 2018.07.09. 20:53:35

Köszönöm a rengeteg hozzászólást!

MP 2023.05.09. 19:18:27

Azt már írták, hogy a lengyel miniszterelnök helyettes egy lengyel-csehszlovák kormánydelegáció lezuhant repülőgépén lelte halálát, aminek esete teljesen tisztázott?
süti beállítások módosítása