Filmhíradók Diósgyőr szocialista évtizedeiből
2019. augusztus 06. írta: Reiman Zoltán

Filmhíradók Diósgyőr szocialista évtizedeiből

A következő filmhíradó válogatásom a szocialista Diósgyőrt mutatja be. A munka minden formája, és a "nagy vezérek" állnak a híradórészletek középpontjában. A híradók felhasználásáért köszönet a filmhiradok.hu gyűjteményének!

 

img_20190604_013744.jpgForrás: filmhiradokonline.hu 

 

A diósgyőri kommunisták munkásbrigádjai segítik a falvakat  

1947. február

,,A diósgyőri kommunisták munkásbrigádjai elindulnak a környező falvakba, hogy odaadó munkájukkal segítséget nyújtsanak a falu népének. Így születik meg a város és falu dolgozói között az egymásrautaltság testvéri kapcsolata." (filmhiradokonline.hu)

Propagandafilm a diósgyőri kommunistákról. Igazából ehhez nincs is mit hozzáfűzni.

 

Munkaverseny-felhívás Diósgyőrben  

1949. március

,,Lelkes ünnepség színhelye volt február végén Diósgyőr. A Vasgyár munkásai nevében Tomecz Rezső hívja szocialista munkaversenybe az ország dolgozóit. "Mi Diósgyőr Vasgyár dolgozói felismertük a munkásosztály megváltoztatott új viszonyát az államhatalomhoz. Megértettük, hogy népi demokráciánk a proletárdiktatúra funkcióit tölti be. Ezek közül a szocializmus építéséért folyó harcban legfőbb dolog a termelésnek, a munka termelékenységének állandó fokozása, a szocialista munkaverseny további fejlesztése." A versenyfelhíváshoz Kovács Ferenc vasmunkás szólt hozzá: "Én a gyár legöregebb munkása, akit már a  munka összetört, én is iparkodom. Elvtársaim felvilágosítjuk és versenybe hívjuk az egész gyár dolgozóit. Elvtársaim érdemes versenyben dolgoznunk akkor, amikor a szocializmus épül. Ezt a versenyt pedig már meg kell nekünk nyerni. Akárhogy is elvtársaim, mert a szocialista társadalom fejlődését fogjuk megnyerni és előbbre vinni. Mi kívánjuk ezt. /Taps./ Szabadság! A munkásság megmozdulása után Szakasits Árpád köztársasági elnök méltatta a munkaverseny jelentőségét. "A szocialista munkaverseny elválaszthatatlan a magyar dolgozó nép gazdasági és kulturális felemelkedésétől. Történelmünk folyamán most először vált egybe a nemzet és a nép fogalma, először valósult meg a haza és a dolgozó nép megfoghatatlan egysége. A hazafiasság most nyert igazi értelmet, most telt meg tartalommal." Ezután Apró Antal, a Szaktanács főtitkára üdvözölte a diósgyőri kezdeményezést: "Mutatja ez a versenykihívás azt is, hogy Diósgyőr hatalmasat fejlődött és a diósgyőri vasas prolikban van bátorság, van képesség, van szilárd meggyőződés, hogy amit elhatároztak, azt keresztül is viszik. /Taps./ Úgy van! /Taps./ Éljen Apró! /Taps./ Éljen Rákosi! /Taps./ Éljen Szakasits! /Taps./" (filmhiradokonline.hu)

Mit is irhatnék erre is? Éljen Szakasits elvtárs! Nagyon jó kis propagandafilm ez is, értettek hozzá az elvtársak. Ragyogó tekintetek, lelkes tömeg. Nagyon motiváló Kovács Ferenc beszéde is. A híradó végén pedig feltűnik egy régi ismerős...

 

A diósgyőri vasgyár Felföldi-brigádja  

1949. augusztus  

,,Diósgyőr vasgyár ógyárában dolgozik a Felföldi-brigád. Naplója az ország legjobb brigádjának munkájáról számol be. Nézzük meg, hogyan dolgoznak! Reggelenként röpgyűléssel kezdődik a munka. Felföldi Zoltán kohómérnök-brigádvezető a brigád tagjaival, Mészáros István technikussal, Gácsi Miklóssal, Mogyorósi Lászlóval, Ipacs Lajossal és a többiekkel megbeszéli a  napi feladatokat. A technikus tagok felszabadulás előtt szakmunkások voltak. A népi demokráciában a kohóipari szakiskolán érettségi bizonyítványt szereztek. A tűzkohászati brigád tagjai a kohókemencék tüzeléstechnikai hibáit javítják ki. Imrich István tüzelési ellenőrnek azelőtt kohókőműves Geró olvasztár jelenti, hogy rosszul ég a kemence, nagy a lángkicsapódás. A füstgázelemzés megmutatja a hibát. De látszik az a vastagon kiömlő kéményfüstön is. Imrich István a levegő és a gáz arányának helyreállításával azonnal kijavítja a hibát. Mogyorosi László tüzelési felelősnek Doják János élmunkás-forrasztár a gáznyomás csökkenéséről panaszkodik. A brigád tagjai gyors közbelépéssel kiküszöbölik ezt a hibát is. Csaknem valamennyi tagnak van újítása. Gácsi Miklós, a durvahengermű tüzelési felelőse. Újításával a martinból 600 fok helyett ma már 800 fokkal hozzák az önteteket. Ezzel az izzítási költséget 25 %-kal csökkentették. Újítási és ésszerűsítési javaslataikkal megtakarított összeg egymillió hatszázezer forint. A brigád jó munkájának eredményeként augusztus 1-jén a napló bejegyzése arról tanúskodik, hogy elnyerték a köztársasági elnök legjobb brigádjának vándorzászlaját. Az ünnepségen Szakasits Árpád köztársasági elnök, a Felföldi-brigád jó munkáját benne a műszaki értelmiség és a munkások összefogását az ország valamennyi brigádja elé példaként állította. A zászló átvételekor megfogadják, hogy ezentúl még tovább fokozzák jó munkájukat, és igyekeznek megtartani a vándorzászlót. /taps/" (filmhiradokonline.hu)

A szocialista munkaverseny legjobb brigádja lett a diósgyőri Felföldi brigád. 

 

Szovjet Sztahanovista kőműves bemutatója Diósgyőrben 

1949. november 

,,Diósgyőrben mutatta be építőiparunk legjobb kőműveseinek Savljugin sztahanovista kőműves falazási módszerét. Savljugin öt tagból álló brigáddal dolgozik. Vastagabb habarcsot használ, amelyet nagy kanállal helyez el a falra a segédmunkás. Savljugin első mester rakja elől a téglákat. Kőműveskalapácsot nem használ, csak simítókanállal igazítja el a maltert. A második mester Juhász Gábor ifjúmunkás, hatszoros újító az első mester után haladva, mindig a szemben lévő sor tégláit rakja le. Két segédmunkás téglát adogat, egy a maltert helyezi el. Az újítókongresszuson megjelent sztáhánovista (sic!) munkások mindegyike szakmai bemutatót tartott magyarországi szaktársai részére. E bemutatók újabb bizonyítékai annak, hogy a hatalmas Szovjetunió és a szovjet emberek mindenben segítik a magyar dolgozókat." (filmhiradokonline.hu)

Egy sztahanovista mester Diósgyőrben! Nagyon ügyes!

 

Előkészületek Sztálin 70. születésnapjára 

1949. december 

,,Dolgozóink mélységes szeretettel és odaadó lelkesedéssel készülnek december 21-e történelmi napjára. A gyárak belsejében már napokkal előbb lázas munka folyik. [Dolgozóink] Sztálin rövid élettörténetének faliújságjával díszítik üzemeiket. Dolgozóink Sztálin élettörténetéből tanulják a sztálini munkastílust, a szociálizmus (sic!) fáradhatatlan építését. Diósgyőr munkásképzőművészei hatalmas Sztálin-mellszobrot készítenek. Ezzel fejezik ki Sztálin történelmi és emberi nagyságát a munkásosztálynak nyújtott segítségért és tanításokért. A Szikra Nyomdában színes, mélynyomású képsorozat készül Sztálinról. Az üzemekbe és lakásokba juttatott képek még jobban elmélyítik dolgozóink szeretetét a béketábor nagy vezére iránt. Az ünnepi előkészületek műsorából kiemelkedik a Vasas Kórus hangversenye a Városi Színházban. Dal a Kremlről. Titov, szovjet zeneszerző műve." (filmhiradokonline.hu)

A nagy vezér Sztálin születésnapja alkalmából óriási készülődés vette kezdetét Miskolcon. 

 

Munkafelajánlás az alkotmány ünnepére

1951. június 

,,A Diósgyőri Gépgyár dolgozói az alkotmány ünnepének tiszteletére szocialista versenyt kezdeményeztek. Az ország számos üzeme lelkesen csatlakozott a diósgyőriek felhívásához. A Fémáru és Szerszámgépgyár dolgozói tervtúlteljesítéssel, fokozott takarékossággal készülnek az alkotmány napjának megünneplésére. A forgácsoló üzemben új kezdeményezés született. Az esztergapad főorsójához szükséges gyűrűanyát eddig fúrással munkálták meg. Így sok idő és főleg sok anyag veszett kárba. Vági László művezető és Sraga Gyula esztergályos sokat tépelődött, miként lehet a kárba veszett anyagot hasznosan felhasználni. Újításuk nyomán ezt a munkát ezentúl kiszúrással végzik. Az új munkamódszer eredményeként a megmunkálási idő 23 percről 8 percre csökkent, s minden darabnál két és fél kiló külföldről drága pénzért vásárolt krómnikkelt takarítanak meg. A megtakarított anyagból fontos gépalkatrész készül." (filmhiradokonline.hu)

Diósgyőrből induló országos munkafelajánlás, amelyben a kiszúrás nem kiszúrás.

 

Diósgyőr 

1951. december  

,,Ötéves tervünk beruházásai között idén több mint 510 millió forintot fordítunk Diósgyőr fejlesztésére. Az új nagyolvasztóval bővülő kohászati üzemek mellett, felépült hazánk egyik legnagyobb 1600 személyes modern, ipari tanuló városa. Diósgyőrben gyönyörű házak épülnek a gyárak dolgozói számára. Itt lakik Sóvárszki Ferenc, a kohászati üzem elő- hengerésze is. Megjavult Diósgyőr közlekedése is. A munkásokat gyönyörű Ikarus autóbuszok szállítják a gyárba. A kibővített acélműben már épül az új, 700 köbméteres nagyolvasztó és a három hűtőtorony. Ez egyre több acélt jelent a hengermű számára is. Nem kell anyagra várniuk, mint eddig gyakran. A durva hengerde gerendasorának egyik legjobb munkacsoportja a Sóvárszki brigád. A brigád tagjai megszívlelték a kohászati konferencia határozatait! Jól megszervezett folyamatos munkával, 8 óra alatt az előírt 116 tonna acélnál sokkal többet hengerelnek. A Sóvárszki brigád felajánlotta, hegy ez évi tervét dec. 21-ig, nem csak befejezi, de túl is teljesíti. Ezzel is kifejezik hálájukat pártunk és kormányunk felé, közellátásunk megjavításáért." (filmhiradokonline.hu)

510 millió forint óriási összeg volt az ötvenes évek elején! Épül-szépül Diósgyőr.

 

Diósgyőri MÁVAG (Rákosi születésnapjának ünneplése) 

1952. március 

,,Képünk rajongó szeretete, forró hálája árad ezekből az albumokból a 60 éves Rákosi elvtárs felé. Őt üdvözlik dolgozóink legjobbjai, a sztahanovisták éppúgy, mint a kezdő ifjúmunkás. Ezek az albumok egy szabaddá vált nép legszebb ajándékait rejtik magukba; a becsület és dicsőség dolgává avatott munka ezernyi felajánlását. Diósgyőr vasolvasztói mellett épül tervünk egyik büszkesége, az óriáskohó. Ez a hatalmas acéltest másfélszer annyi vasat fog termelni, mint Diósgyőr kohói együttvéve. A 40 méter magas kohó befűtését közös felajánlásban április 4.-re vállalták az építők. A kupolalemezek szegecselésénél Pasztercsik Tibor és brigádja jár elöl. Felajánlásaikat túlteljesítve 150%-os átlaggal dolgoznak. Az óriáskohó építői becsülettel állják Rákosi elvtársnak adott szavukat. Ünnepi díszt öltött a diósgyőri MÁVAG vasúti kerékpárműhelye is. A műhely dolgozói nagy lelkesedéssel és szeretettel készülnek Rákosi elvtárs születésnapjának megünneplésére. Kun Lajos Karuszel-esztergályos március 9.-re vállalta negyedéves tervének befejezését, de azt már február 20.-ra teljesítette. Baranzó Lajos, a vonatkerekek futófelületének esztergályosa azt ajánlotta fel, hogy terven felül naponta egy párral több vonatkereket készít. A diósgyőri MÁVAG dolgozói 7 millió forintos felajánlást tettek Rákosi elvtárs születésnapja tiszteletére, abból egyedül a kerékpár műhely dolgozói ötmillió forint értékű vállalást teljesítettek." (filmhiradokonline.hu)

Akárcsak Sztálin esetében, Rákosi Mátyásnak is ünneplés járt a születésnapjára. Rengeteg felajánlást tettek a gyár dolgozói. A szöveg tényleg utolérhetetlen.

 

Munkában a diósgyőri óriáskohó 

1952. május  

,,A diósgyőri régi vasolvasztók 6 év alatt készültek el. Szomszédságukban nyolc és fél hónap alatt épült fel ötéves tervünk kiemelkedő alkotása, az új óriáskohó. A nagyolvasztó a legkorszerűbb szovjet önműködő kohók elvei szerint készült. Nyersvas termelésünket egyharmaddal fogja növelni. A kokszot és ércet önműködő felvonószerkezet szállítja 60 méter magasra. A kohó ünnepélyes felavatásán Gerő Ernő elvtárs, államminiszter a többi között ezeket mondotta: "Mi tette lehetővé, hogy ilyen bonyolult, nagyméretű, szánunkra teljesen szokatlan építkezést, ilyen hallatlanul rövid idő alatt megvalósítottuk" Lehetővé tette mindenekelőtt a baráti Szovjetunió és személyesen Sztálin elvtárs nagyszerű, önzetlen, közvetlen támogatása. Az új nagyolvasztó az első, amelyet hazánk felszabadítása óta építettünk. De elvtársak, ezt a nagyolvasztót újak és újak fogják követni". Népköztársaságunk kormánya az építkezés legjobb dolgozóit kitüntetésekben részesíti. Az áldozatkészségnek, a tettekben megnyilvánuló igaz hazafiságnak számtalanszor adták tanújelét. Az új óriáskohó, ötéves tervünk büszke alkotása, rövidesen teljes üzemmel dolgozik. Az első csapolás kitűnően sikerül. Már ez a nyersvas is több és jobb minőségű acél gyártását teszi lehetővé. Az új óriáskohó egymaga annyi nyersvasat termel, hogy ebből olyan hosszú vasúti sínt készíthetnénk, amely Budapesttől Pekingig érne." (filmhiradokonline.hu)

A fent emlegetett óriáskohó elkészült és munkába állt.

 

A versenygyőztes DIMÁVAG  

1952. szeptember 

,,A diósgyőri DIMÁVAG gépgyár a büszke élüzem jelvény kétszeres tulajdonosa. Most a legnagyobb kitüntetésért, a minisztertanács és a SZOT vándorzászlajának elnyeréséért folyik a küzdelem. Szénási Erzsébet jól tudja, hogy minden kis csavar, amely új esztergapadok része lesz, az egész gyárat közelebb viszi a győzelemhez. Az ország legjobb horizont-esztergályosai is részt vesznek a nagy versenyben. Szabó Albert készíti az új esztergapadok váltószekrényeit. Ezzel egy időben történik az esztergaágyak megmunkálása. Márton Béla, az üzem legjobb gyalusa, tervének 140%-ra való teljesítésével járulnak hozzá a sikerhez. Az üzemrészek közötti jó szervezés eredményeként minden alkatrész időben érkezik a szereldébe, és fennakadás nélkül készülnek el fejlődő iparunk számára annyira fontos szerszámgépek. Váll József sztahanovista lakatosé az a kitüntetés, hogy elsőnek ellenőrizheti az új gépek működését. Az üzemrészek közötti jó együttműködés meghozza a győzelmet. A minisztertanács és a SZOT vándorzászlaját Kossa István elvtárs, kohó és gépipari miniszter adja át. A legmagasabb kitüntetés a DIMÁVAG gépgyár vezetőit és dolgozóit új győzelmekre lelkesíti." (filmhiradokonline.hu)

 

Remélem sokaknak tetszett ez a kis múltidézés a szocialista időkből! Hamarosan újabb kis összeállítással jelentkezem!

A bejegyzés trackback címe:

https://miskolciszemelvenyek.blog.hu/api/trackback/id/tr1714877326

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.